Vīzas uz Krieviju

Vīzas uz Krieviju

 

9 d.d.

4 d.d.

2 d.d.

1 d.d.

Tūrisma (līdz 30 dienām)

 68 €

110 €

144 €

175 €

Tranzīts (vienkārtējā vai divkārtējā)

 69 €

110 €

   

Komercvīza vienkārtējā  (līdz 90 dienām)

 82 €

120 €

144 €  

Komercvīza divkārtējā  (līdz 90 dienām)

 82 €

120 €

144 €  

Komercvīza daudzkārtējā (ja pēdēja gada laikā bija vīza)

 81 €

     

Ar klienta ielūgumu

69 €

110 €

   

Komercvīza daudzkārtējā (FMD ielūgums 23 dienās)

119 €

157 €

   

Komercvīza daudzkārtējā (FMD ielūgums 16 dienās)

154 €

199 €

   

Daudzkārtējās vīzas pārlīmēsana

 

68 €

   

 

Vīzas uz Krieviju noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Vīzas uz Krieviju noformēšanai ir nepieciešama Fotografija (3,5x4,5), krāsaina uz balta fona;
 • Lai noformētu vīzas uz Krieviju pasei ir (jābūt ne mazāk kā 2 brīvām lappusēm, kas veltītas vīzām. Pases derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam par 6 mēnešiem pēc vīzas derīguma termiņa beigām);  
 • Apdrošināšana (ir iespējams noformēt uz vietas - (0,30 - 0,34 EUR/ dienā);
 • Anketa (tiek aizpildīta uz vietas).

 

Dokumenti, kas ir nepieciešami autovadītāja vīzas uz Krieviju noformēšanai:

 • Vīzas uz Krieviju noformēšanai ir nepieciešama Fotografija  (3,5x4,5), krāsaina uz balta fona;
 • Lai noformētu vīzas uz Krieviju pasei ir (jābūt ne mazāk kā 2 brīvām lappusēm, kas veltītas vīzām. Pases derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam par 6 mēnešiem pēc vīzas derīguma termiņa beigām); 
 • Apdrošināšana (ir iespējams noformēt uz vietas - (0,30 - 0,34 EUR/ dienā);
 • Anketa (tiek aizpildīta uz vietas); 
 • Ir nepieciešama autovadītāja apliecības kopija, no abām pusēm;
 • Ir nepieciešama transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
 • Iebraucot Krievijā gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem ir jāveic reģistrācija pēc dzīvesvietas vai izmitināšanas adreses 7 darba dienu laikā kopš ierašanās dienas. Latvijas nepilsoņi var iebraukt Krievijā bez vīzas. Laicīgās uzturēšanās periods Krievijā nedrīkst pārsniegt 90 diennaktis.

 

Dokumenti, kas nepieciešami, lai noformētu “darba ņēmēja” vīzu:  
 • Ielūgums no uzņēmuma, darba devēja, kas noformēts KF Federālajā Migrācijas dienestā.*
 • HIV sertifikāts, kas saņemts Krievijas Federācijas vai Latvijas valsts medicīnas iestādē. Oriģināls. Derīguma termiņš ne ilgāks par 3 (trijiem) mēnešiem.
 • Apdrošināšanas polise (ir iespēja noformēt to pie mums birojā).
 • Krāsaina fotogrāfija (3,5x4,5cm), 1 gb.
 • Anketa (aizpilda uz vietas birojā).
 
 
*pirms dokumentu iesniegšanas noformēšanai pie pārstāvja uzņēmumā, ir jāprecizē vīzas cenu, jo konsulāta nodevas apmērs var mainīties, kā arī, ja nav informācijas no darba devēja, ir jāprecizē robežas šķērsošanas noteikumus, kā arī nosacījumus, atrodoties KF teritorijā. 
 
Uzņēmums, sadarbojoties ar SIA “SKY Traveler” , piedāvā iespēju pasūtīt ielūgumu “darba ņēmējs”, un noformēt vīzu, ja Jums nav sava darba devēja.  
Līdz minētā ielūguma pasūtīšanai ir jāprecizē un jāpārrunā turpmāk ielīmētās vīzas nosacījumus, iespējas un juridisko spēku, kā arī dienā, kad tiek izdota pase ar ielīmētu vīzu, jāprecizē neskaidros jautājumus, tai skaitā, nodokļu maksātāja un dzīves vietas reģistrāciju ierodoties KF.